Herbestemming oude basisschool Partij naar creatieve dagbesteding.

2018-2020

Totaalproject verbouwing + herstructurering

Partij

Gerealiseerd